Styrelsen m.m Styrelsen för Öviks Eaglekickers Line Dance Club för 2014
                              


Styrelsen för 2014:                                  

Ordförande
Anette Johansson
Sörälvsjö 218
891 95 Arnäsvall
0660-820 78 / 073-396 27 77
eaglekickers@spray.se

Vice ordförande
Yvonne Öberg
Pianovägen 14 B
893 30 Bjästa
0660-22 00 14 / 070-212 21 96
yvonne.oberg@home.se
 
Sekreterare
Carina Holström
Listvägen 4 B,
892 41 Domsjö                               
0660-553 93 / 070-634 68 23           
carina.holstrom@telia.com

Kassör
Siw Larsson
Husbyn 144,
896 91 Husum
072-204 21 76
siwlarsson144@gmail.com

Ledamot

Susan Linnarsson
Öresvägen 9
894 30 Själevad
0660-37 69 97 / 070-602 92 19
sbrvhrt@yahoo.com

Suppleant
Marie Sidevärn-Svensson
Älvgränd 5
892 51 Domsjö
0660-553 33 / 073-072 57 47
marie.e.svensson@hotmail.com

Revisor:
Inger Östberg
Fågelvägen 8,
891 40 Örnsköldsvik
0660-824 00 / 070-306 25 61 
inger@movica.se

Valberedning:
Johanna Brännström
Billsta 1317
894 91  Själevad
0660-510 51 / 070-305 51 88

Webmaster:
Bosse Linnarsson
Öresvägen 9,
894 30 Själevad
0660-37 69 97 / 073-274 61 50
bolinnar@yahoo.se